Tarvo

Deze lichtbruine broodsoort wordt ook wel moutbrood genoemd en bevat geen korrels of pitjes.